PAINTBALL

Jesteśmy w trakcie przygotowywania oferty! Więcej informacji wkrótce!
Zachęcamy do śledzenia naszej strony aby być na bieżąco!

Regulamin rozgrywek

1. Będąc na polu NIGDY nie ściągaj maski!
2. W grze w paintball mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
3. W grze w paintball mogą brać udział osoby nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Poza polem gry zabrania się mierzenia do innych osób.
5. Poza polem gry należy cały czas trzymać markera za rękojeść i kierować go lufą ku ziemi.
6. Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.
7. Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do innego gracza wynosi 5 metrów.
8. Walka wręcz jest zabroniona.
9. Na polu do gry w paintball mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.
10. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry w paintball zostanie dodatkowo przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa (w szczególności ochrony oczu) oraz zapozna się z funkcjonowaniem sprzętu.
11. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do wykonywania zaleceń obsługi pola.
12. Nie przestrzeganie regulaminu i wskazówek obsługi pola może skutkować zakazem gry bez zwrotu opłaty.
13. Uważaj na siebie i innych aby uniknąć kontuzji w szczególności podczas biegania, skakania czy strzelania. Wchodząc na pole akceptujesz ryzyko się z tym związane, a za swoje działania jesteś w pełni odpowiedzialny tylko ty sam.

ZAPYTAJ O WOLNE TERMINY

W sezonie lepiej planować wcześniej! Skontaktuj się z nami i jeszcze dziś poznasz dostępne terminy.