BADANIA WODY

 

Uprzejmie informujemy, iż w obiekcie Basenu w Ocyplu przy ul. Szkolnej prowadzony jest stały monitoring wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Poz. 2016 z 2015 r.) oraz harmonogramem badań zgodnym z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

spr.09194-ZL-24

spr-07889-ZL-24

SPR-06646/ZL/24

spr-04981/ZL/24

spr-03955-ZL-24

spr-03442-ZL-24

spr-02943-ZL-24

spr-02637-ZL-24

spr-01508-ZL-23

spr-34221-Z3L-23

spr-33172-ZL-23

spr-32383-ZL-23

spr-29831-ZL-23

spr-29142-ZL-23

spr-27758-ZL-23

spr-26576-ZL-23

spr-26558-ZL-23

spr-26140-ZL-23

spr.-23392-ZL-23

spr-23169-ZL-23

spr-22177-ZL-23

spr-21815-ZL-23

lagionella

spr-15818-ZL-23-1

spr-13700-ZL-23

spr-13495-ZL-23-14.06.2023

spr-11912-ZL-23-26.05.2023

działania-naprawcze

przekroczenia

spr-10785-ZL-23

spr-10133-ZL-23

spr-09781-ZL-231

spr-08558-ZL-23-1-Legionella

spr-08315-ZL-23-19.04.23

spr-07015-ZL-23

spr-01514-ZL-23

spr-00068-ZL-23

 

ZAPYTAJ O WOLNE TERMINY

W sezonie lepiej planować wcześniej! Skontaktuj się z nami i jeszcze dziś poznasz dostępne terminy.